O spoločnosti

Pharmacenter Slovakia bola založená v roku 2009, má sídlo v Bratislave a rýchlo sa etablovala na slovenskom farmaceutickom trhu.
Spoločnosť spolupracuje s poprednými výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok , určených hlavne na liečbu onkologických a urologických ochorení.
Sústavne rozširujeme portfólio našich prípravkov, s ohľadom na potreby trhu a zdravotníckej verejnosti.
Prinášame kvalitné, bezpečné a cenovo dostupné generické lieky. Pozornosť venujeme aj zdravotníckym pomôckam a OTC produktom, ktoré prinášajú benefit pre pacientov s týmito ochoreniami.
Dostupnosť našich liekov je zabezpečená cez spoluprácu s najväčšími veľkodistribučnými spoločnosťami v SR, ako je Phoenix a.s., Unipharma – 1. slovenská lekárnická a.s. a Medard s.r.o., čim je zabezpečené dobrá dostupnosť našich liekov v lekárenskej sieti.

Naša starostlivosť o našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou.