Naša misia

Cieľom spoločnosti je stať sa reálnym partnerom zdravotníckych pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy (CEE)
v liečbe onkologických, urologických a gynekologických ochorení.

Stále stúpajúci výskyt nádorových ochorení nás utvrdzuje v našej misii, pomáhať v liečbe aj tohto závažného ochorenia.

Naše zameranie je nielen na výrobu kvalitných, bezpečných a cenovo dostupných generických liekov, ale aj na prínos nových inovatívnych liečebných postupov v liečbe onkologických ochorení, ktoré prinášame pre slovenského pacienta v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi hlavne zo západnej Európy a USA.

Do nášho portfólia sa snažíme zaradiť tiež voľno predajné prípravky zo skupiny OTC, ktoré majú pre pacienta reálny zdravotný prínos, na základe klinického posúdenia renomovaných pracovísk.

Snažíme sa neustále zlepšovať výber kvalitných a bezpečných liekov, liečebných postupov a inovácií aby sme naplnili našu misiu – stať sa partnerom zdravotníkov pri liečbe ochorení pacientov.